Download het evaluatieformulier en draag bij aan de ontwikkeling van de Canon van Meppel!


Erfgoedlessen Cultuurmenu 2018-2019

oktober 2018
Groepen 4/5 PO Meppel
Erfgoedroute theater
Cultureel erfgoed: Gildeschilden en gildebrieven
Er-op-uit: Puppet international 2018


november 2018
Groepen 6 PO Meppel
Migratie. Gastvrij Meppel
Cultureel erfgoed: immaterieel cultureel erfgoed: taal, geloof/feestdagen, kleding, eten, gebruiken
Les in de klas door verhalenverteller met Marokkaanse achtergrond


januari/februari 2018
Groepen 8 PO Meppel
(H)eerlijke burgers
Cultureel erfgoed: prenten en pamfletten 18e eeuw
Er-op-uit: Bezoek Kruisstraat en debat in raadszaal Stadskantoor


mei/juni 2019
Groepen 7 PO Meppel
Bodemschatten
Cultureel erfgoed: archeologische vondsten
Les in de klas / locatie o.v.

CANON VAN MEPPEL

Nieuws

1 augustus 2018 De erfgoedlessen over het ontstaan van Meppel in de Middeleeuwen voor groepen 5 zijn alweer geweest. Deze leerlingen kennen de rivieren en kanalen in onze gemeente en weten nu het het zit met al die 'horsten' in onze omgeving! En ook Meppel had zijn ridder, monniken en horige boeren. Lesmateriaal staat online: www.canonvanmeppel.nl/reestdal. Inclusief een routewandeling door middeleeuws cultuurlandschap.

1 april 2018 Studenten van Artez Zwolle werken in Meppel aan de erfgoedles Cultuurmenu voor oktober 2018: een voorstelling voor groepen 4/5 over gilden/nijverheid in Meppel, onderdeel van Puppet International. Het gaat natuurlijk veel over weven. Naast het schippersgilde het belangrijkste gilde in Meppel. Samen werken we aan bijbehorend lesmateriaal voor de Canon van Meppel: over werken met de hand, beroepen, straatnamen, geld en samen werken.

5 februari 2018 De erfgoedlessen Gasfabriek zijn begonnen! Eerst naar de Gasfabriek met een les over energie vroeger en nu en daarna een les op Dingstede Technasium met proefjes en puzzels. Duurt tot 29 april 2018. Het lesmateriaal staat online: www.canonvanmeppel.nl/gasfabriek

6 november 2017
De oude website van de Canon van Meppel is definitief offline. Alle sites zijn gemigreerd naar de nieuwe vormgeving. Mogelijk zijn links gebroken.
Graag doorgeven aan info@garrywiersema.nl

September/oktober/november
Op dit moment wordt druk gewerkt aan de erfgoedles Stookt op gas! over de Gasfabriek en energieverbruik. Leerlingen van het Technasium van Dingstede ontwikkelen een Escape Room voor groep 7/8 leerlingen waarbij ze spelenderwijs kennis maken met de energieverbruik en -transities in het verleden (van stadsgas naar aardgas) en heden (van aardgas naar duurzame energie). In februari-april komen de groepen 7 en/of 8 eerst op bezoek bij B+O in de Gasfabriek bij Garry Wiersema en daarna gaan ze naar Dingstede om in het technieklokaal de Escape Room te doen. Nieuwsgierig naar de ontwikkelfase?
Snuffel rond op de projectwebsite

11 augustus 2017
In de zomer van 2017 is na 10 jaar de site van Regiocanons.nl fors gewijzigd naar een nieuwe vormgeving die aansluit op de landelijke website. Dat heeft ook gevolgen voor de Canon van Meppel. Nieuwe pagina's worden gepubliceerd in de nieuwe vormgeving en al bestaande pagina's zullen worden gemigreerd. Het zal even wennen zijn.

15 juni 2017
Leerkrachten kunnen het canonmateriaal evalueren en opmerkingen/suggecties doorgeven aan info@garrywiersema.nl.

Download het evaluatieformulier en draag bij aan de ontwikkeling van de Canon van Meppel!

22 mei 2017
Het canonvenster over Meppeler Muggen. De Meppeler identiteit is op 22 mei 2017 gepubliceerd. Dit venster is ook voor de onderbouw interessant in combinatie met het boek En toen en terug van Ingrid Jantzen, Wilfred Vermeulen en Garry Wiersema. Dit boek is uitgedeeld in juni 2017 aan alle kleuters van Meppel en opgenomen in alle schoolbibliotheken. Dit venster bevat twee meezingliedjes en een werkblad voor groep 3 en 4, 5 en 6 en sluit naast de kerndoelen omtrent (immaterieel) cultureel erfgoed ook aan op kerndoelen Nederlands omtrent taalvorming en literatuur.


Hallo bezoeker,

In 2016 ben ik gestart ben het maken van een Canon van Meppel. Ik geef erfgoedlessen op basisscholen in Meppel in het Cultuurmenu dat namens scholen door Scala wordt georganiseerd. Ik ben historisch onderzoeker en informatiekundige.

De canon-site wordt ontwikkeld voor en in samenwerking met scholen in Meppel. Dit om maximaal aan te sluiten bij de lesmethodes/projecten, zodat deze canon ook echt geïntegreerd kan worden in het Meppeler onderwijs in plaats van een extra er nog weer bij. W ant waarom in de les kinderarbeid behandelen in de textielindustrie Leiden (standaard in de lesmethode), als je het ook over kinderarbeid in de Meppeler fabrieken van Brocades& Stheeman kunt hebben? Kinderen/jongeren leren wat ze moeten leren, maar dit gaat over hun stad, hun gemeenschap en misschien zelfs hun eigen familie en het gaat daarmee dus over hen. Dan wordt onderwijs ineens heel spannend en interessant! Het is betekenisvol omgevingsonderwijs dat aansluit bij de belevingswereld van kinderen en hen helpt zich te hechten aan hun omgeving en hun identiteit te vormen.

Wil je als school meedoen/meehelpen? Neem dan contact op!

De Canon is ook voor een breder publiek interessant. Elk venster geeft informatie over plekken in de stad waar wat te ontdekken en te doen valt. Scholen kunnen in hun nieuwsbrieven verwijzen naar de canonsite, zodat ouders met hun kinderen op pad gaan. Ga Er-op-uit! en ontdek samen onze mooie stad. Meppel heeft een verrassend rijke geschiedenis en omgeving.

Meer info: info@garrywiersema.nl || www.garrywiersema.nl


Hoe zit het ook alweer met die canons?

De commissie de Rooy deelde in 1999 de geschiedenis op in tien verschillende tijdvakken en deze zijn genoemd naar hun kenmerken. De 10 tijdvakken doorlopen leerlingen in hun gehele schoolcarriere drie keer. Belangrijkste kritiek op de tijdvakken-geschiedenis was dat deze te weinig keek naar Nederlandse geschiedenis. In 2006 werd de Canon van Nederland geboren, een lijst van 50 onderwerpen, voorwerpen, personen en thema’s (vensters) die voorkomen in de tien tijdvakken Sinds 1 augustus 2010 staat de canon van Nederland in de kerndoelen van basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs.
Link naar de landelijke Canon van Nederland: Canon van Nederland (Stichting Entoen.nu)

Landelijke canonvensters kunnen vaak goed vertaald worden naar lokale gebeurtenissen, monumenten of personen. Dat zorgt ervoor dat de geschiedenis nog dichterbij komt. Deze lokale verdieping van de landelijke canonvensters creëert een grotere betrokkenheid bij de eigen omgeving van de leerlingen. En ook leerkrachten worden door een lokaal canon verleid de eigen omgeving actief bij hun lessen te gebruiken.
Link naar alle regiocanons van Nederland: Overzicht van regiocanons (provinciale cultuurinstellingen)