"
 

De veenpolder Kolderveen-Nijeveen
Bruin goud
Groen-blauw erfgoed

De gemeente Meppel ligt op het breukvlak van twee cultuurlandschappen. Aan de zuidoostzijde waren de rivierduinen van de Reest bepalend voor bewoning, aan de noordwestzijde van Meppel was dat de veenvorming. Het dubbeldorp Kolderveen-Nijeveen is een zeer oude veenkolonie. Ontginning van het veen bracht eerst de turfhandel. De vroegere veenpolder (het 'oude' land) werd daarna een vruchtbaar weidegebied. Ruilverkaveling veranderde het gebied vervolgens de vorige eeuw weer ingrijpend.

Erfgoedles

Leerlingen leren het landschap 'lezen'. Ze gaan een educatieve fietstocht maken door de veenpolder van Kolderveen-Nijeveen. De verschillende tijden hebben daar hun sporen in het landschap achtergelaten, denk bijvoorbeeld aan de griften en de ruilverkavelingswegen. Ook die zgn. 'landschapselementen' behoren tot het cultureel erfgoed. Leidende thema's op de route zijn 'VEEN' en 'WATER'. Beide waren en zijn allesbepalend voor de vorming van het landschap waar we doorheen gaan fietsen.
  • Doelgroep: 7/8 PO
  • Duur: 90 minuten
  • Werkvorm: fietstocht met educatieve stops
  • Benodigdheden: een fiets en mooi weer
  • Voorbereiding: herhalen theorie over de grondsoort veen
  • Kerndoelen: Ak 47,48, Gs 52, vakoverstijgend
  • Info & boeking: info@garrywiersema.nl
De Canon van Meppel is een project van historica Garry Wiersema © 2016-2020
Citation URL: www.canonvanmeppel.nl/kinkhorst